• Zespół projektowy

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  Zespół projektowy to grupa osób biorąca aktywny udział w realizacji projekt. W skład zespołu projektowego wchodzą:

  • Sponsor projektu, czyli osoba incjująca projekt swoją potrzebą biznesową i finansująca jego realizację
  • Kierownik projektu, czyli osoba planująca projekt i zarządzająca projektem
  • Liderzy projektu, czyli osoby kierujące realizacją grupy zadań projektu wyłonione przez kierownika projektu w podzespołach projektowych
  • Uczestnicy projektu, czyli osoby realizujące zadania w projekcie

You must be logged in to post a comment.