• Zarządzanie zmianami

  Posted on November 3, 2013 by in Zmianami

  zarzadzanie-zmianamiZarządzanie zmianami jest dziedziną aktywności polegającą na wprowadzaniu zmian na poziomie organizacji ludzkich poprzez na poziomie zmiana zachowania na poziomie poszczególnych osób.

  Zarządzanie zmianami jest istotną umiejętnością pozwalającą w osiągnąć w biznesie lub działania poza biznesowych osiągnąć zamierzoną sytuację docelowa poprzez przeprowadzenie organizacji przez zmianę. Zarządzanie zmianami pojawia się wszędzie tam, gdzie w społecznych strukturach chcemy wprowadzić zmianę.

  Zarządzanie zmianami jest również sztuka polegająca na dostosowaniu tempa zmian i sposobu ich wprowadzania do zmieniających się dynamicznie odczuć członków organizacji.

  Przykłady zmian

  Dla lepszego zrozumienia czym zajmuje się działalność związana z zarządzaniem zmianami niezbędne jest zrozumie, co przez ludzi będącymi członkami organizacji może zostać odczytywane za zmianę i przykładowo mogą to być między innymi następujące sytuacje biznesowe:

  • wprowadzenie nowego procesu w organizacji
  • wdrożenie nowego narzędzia w organizacji
  • reorganizacja struktury organizacji
  • zakomunikowanie bieżącej sytuacji biznesowej
  • opublikowanie wyników działalności
  • zgłoszenie nowego problemu biznesowego
  • ustanowienie nowego przedsięwzięcia biznesowego
  • zmiana obowiązujących zasad w organizacji

  Wszystkie sytuacji prowadzące do utraty adaptacji poszczególnych członków organizacji do nowej sytuacji i większa zmiana tym bardziej intensywne odczucia zostaną wywołane wśród członków organizacji.

  Typowo fazy reakcji organizacji na zmianę

  Każda zmiana wiąże się z dość podobnym ciągiem odczuć odbieranych przez poszczególnych członków organizacji w czasie zachodzenia zmiany:

  1. Pierwszą najistotniejszą otwierającą fazą jest strach przed zmianą rodzący pytanie dlaczego ma ona miejsce
  2. Druga reakcją jest odczucie potrzeby brania udziału w zmianie
  3. Trzecią bardzo istotną reakcją jest odczucie potrzeby wiedzy czyli uzyskania wiedzy, jak wykonać zmianę
  4. Czwartą reakcją jest odczucie posiadania zdolności nabycia nowych umiejętności i zachowań w trakcie zmiany
  5. Piąta zamykającą reakcją jest odczucie potrzeby wsparcia realizacji zmiany

  Najtrudniejszą sztuką i umiejętnością związana z zarządzaniem zmianami jest wsparcie dwóch ulotnych w definicji i niewidocznych z pozoru zależności pomiędzy obecnym stanem organizacji, a możliwym tempem i metodą wprowadzania zmiany. Brak harmonii pomiędzy nadawanie tempa poprzez odpowiednie metody dla zarządzania zmianami prowadzi zawsze do mniejszego lub większego rozdźwięku pomiędzy osoba wdrażającą zmianę, a członkami organizacji.

  Najczęściej popełniane błędy

  Sposób wdrażania zmian jest podobny, niezależnie od ich rodzaju, jednak co się okazuje osób, które potrafią wdrażać zmiany jest niewiele. Patrząc na praktykę wdrażania zmian do najczęściej popełnianych błędów należą:

  1. Ignorowanie emocji członków, którzy uczestniczą w zmianie. Próby walczenia ze strachem i budowanie agresji i oporu wobec zmiany (tak niestety robi wiele osób). Naciskanie i narzucanie swoje woli zanim nastąpi zrozumienie dla zmiany i opadnie zbędny strach.
  2. Brak zrozumienia, że zmianę wprowadza się w tempie narastającym (nadmierne naciskanie na zmianę na początku, zanim zespół stanie się gotowy do jej przyjęcia).
  3. Brak informowania o zakresie zmiany i stawianie zespołów w świecie zawieszenia, gdzie nie są znane reguły transformacji i nie ma pewności, jak się należy zachować.
  4. Brak informowania o nieuchronności zmiany.
  5. Brak wzmocnienia i gratyfikacji gotowości na zmianę przez zespół – ignorowania chęci posiadania wiedzy, posiadania przekonania o posiadaniu zdolności do zmiany, odrzucania wsparcia dla realizacji zmiany.
  6. Brak koordynowania zmiany i oceny postępu jej wdrażania.
  7. Brak umiejętność zakończenia zmiany i przekazania informacji o jej udanym lub czasami nieudanym zakończeniu.
  8. Nie akceptowanie drobnych pomyłek podczas zmiany i nadmierna drobiazgowość.

You must be logged in to post a comment.