• Zarządzanie projektami – często zadawane pytania

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami, Zarządzania
  Trzy główne ograniczenia w projekcie zakres, czas ibudżet.

  Dla projektu istnieją trzy główne ograniczenia projektowe takie, jak:

  • zakres projektu – celem każdego projektu jest dostarczenie określonej wartości, czyli spełnienie potrzeb użytkownika poprzez zdefiniowanie wymagań,
  • budżet projektu – na wykonanie każdego projektu są określone zasoby i materiały,
  • czas realizacji projektu – osiągnięcie celów projektu przy dostępności środków na ich realizację wymaga określonego czasu.

  Główne ograniczenia projektowe są wzajemnie ściśle powiązane (zmian każdego z nich pociąga zmianę dwóch pozostałych) – nie możną zwiększyć celów projektów bez dodatkowego budżetu projektu oraz wydłużeniaczasu realizacji projektu. Wypadkowa wszystkich ograniczeń w projekcie warunkuje finalnie uzyskaną jakość rezultatów w określonym czasie i budżecie zdefiniowanych zakresem projektu.

  Przez co jest określony zakres projektu?

  Zakres projektu jest określony poprzez cele projektu wyznaczone przez sponsora projektu lub uzgodnione ze sponsorem projektu, które wskazują oczekiwany rezultat projektu. Dla określenia celów projektu często jest przeprowadzania analiza wymagań mająca na celu określenie potrzeb klienta, a następnie na ich podstawie zdefiniowania wymagań klienta.

  Dla określenia zakresu projektu definiuje się kilka celi głównych projektu oraz wiele wynikających z nich celi cząstkowych projektu.

  Niezależnie od wielkości projektu należy pamiętać, że liczba celi głównych projektu nie powinna przekraczać dziewięciu, najlepiej być możliwie najmniejsza i bliska wartością od pięciu do ośmiu – to ograniczenie wynika zograniczonej percepcji człowieka, która większości przypadków pozwala na jednoczesną analizę nie więcej niż pięciu do ośmiu różnych koncepcji.

  Gdy opisana liczba celi głównych projektu jest większa od dziewięciu to warto postarać się je bardziej uogólnić, a mniej istotne różnice zdekomponować na cele cząstkowe i podporządkować pod uogólnione celom głównym projektu.

  Analogiczna zasada obowiązuje dla tworzenia celi cząstkowych projektu wynikających z celi głównych projektu – jeden cel główny nie powinien być dekomponowany na więcej niż dziewięć celi cząstkowych projektu. Taka sama zasada obowiązuje dla dekomponowania celi cząstkowych na inne cele cząstkowe. Należy również pamiętać, że należy ograniczyć hierarchię celów cząstkowych projektu do więcej niż czterech lub pięciu poziomów hierarchii zgłębień.

  Przez co jest określony budżet projektu?

  To pytanie oczekuje na odpowiedź.

  Przez co jest określony czas realizacji projektu?

  To pytanie oczekuje na odpowiedź.

  Co to znaczy, że projekt ma zawsze początek i koniec?

  To pytanie oczekuje na odpowiedź.

  Co to jest harmonogram projektu?

  To pytanie oczekuje na odpowiedź.

  Metodologia prowadzenia projektu

  Jakie są typowe metodologie zarządzania projektem?

  Dla zarządzania projektem są w zasadzie stosowane trzy rodzaje metodologii zarządzania:

  • klasyczna dla projektów określonych, co do zakresu i sposobu osiągnięcia rezultatów,
  • adaptacyjna dla projektów określonych, co do zakresu i nieokreślonych co do sposobu osiągnięcia rezultatów,
  • ekstremalna dla projektów nieokreślonych, co do zakresu i sposobu osiągnięcia rezultatów.

  Metodologią zarządzania projektów nazywa się również pewne ustalone systemy postępowania takie, jak: PMI, PRINCE, RUP, …

  Jaką metodologię należy wybrać do prowadzenia projektu?

  To pytanie oczekuje na odpowiedź.

  Opóźnienia

  Skąd się biorą opóźnienia w projekcie?

  To pytanie oczekuje na odpowiedź.

  Co to jest ścieżka krytyczna?

  Ścieżka krytyczna to taka sekwencja zadań w projekcie, której czas wykonania z pewną tolerancją jest najdłuższy w projekcie. Każdy projekt może zawierać jedną lub więcej ścieżek krytycznych, które wyznaczają czas realizacji projektu. Podczas realizacji projektu ścieżki krytyczne ulegają zmianom, w wyniku wcześniejsze realizacji zadań lub co częściej się może zdarzać w wyniku opóźnienia zadań, które wydawał się nie mieć wpływu na czas realizacji projektu.

  Czy projekt może mieć wiele ścieżek krytycznych?

  To pytanie oczekuje na odpowiedź.

  Ryzyko w projekcie

  Jakie są typowe czynniki ryzyka w projekcie?

  To pytanie oczekuje na odpowiedź.

  Jak identyfikować ryzyko w projekcie?

  To pytanie oczekuje na odpowiedź.

  Jak zmniejszać ryzyko w projekcie?

  To pytanie oczekuje na odpowiedź.

  Szacowanie

  Co jest metoda ekspercka i do czego służy?

  To pytanie oczekuje na odpowiedź.

  Zespół projektowy

  Jakie są kompetencje sponsora projektu?

  To pytanie oczekuje na odpowiedź.

  Jakie są kompetencje kierownika projektu?

  To pytanie oczekuje na odpowiedź.

  Jakie są kompetencje uczestników projektu?

  Inne

  Pytanie, którego nikt nie zadał

  To pytanie oczekuje na odpowiedź.

You must be logged in to post a comment.