• Użyteczność Produktu

  Posted on November 3, 2013 by in Produktu

  Użyteczność produktu to zmierzona wartość dopasowania produktu do wymagań użytkownika.

  Mierzenie użyteczność produktu

  Użyteczność produktu można łatwo zmierzyć określają potrzeby użytkownika i określając na ich podstawie wymagania funkcjonalne.

  Mając listę wymagań funkcjonalnych można bardzo łatwo określić poziom ich spełnienia w produkcie przyjmując następującą skalę porównawczą:

  • 0% – wymaganie nie jest spełnione lub spełnione częściowo, ale nie wystarczający do korzystania z produktu
  • 50% – wymaganie jest spełnione w sposób częściowy i jednocześnie wystarczający do korzystania z produktu
  • 100% – wymaganie jest spełnione całkowicie

  Przy ocenie należy pamiętać, że należy wyraźnie rozgraniczyć częściowe spełnienie wymagań od brak możliwości korzystania produktu, częściowe spełnienie wymagań nie jest istotne, jeżeli korzystanie z produktu jest nie możliwe, dlatego kiedy nie można korzystać z produktu zawsze należy go ocenić na 0%, a kiedy można z nie korzystać na 50% lub 100%.

  Ważne jest by nie oceniać inaczej produktu, który spełnia wymagania i od produktu, który ma cechy wykraczające ponad wymagania – obydwa produkty zasługują na ta samą ocenę 100%. Dodatkowe cechy produktu nie są istotne, jeżeli nie będą używa, nie można ocenia produktu, który spełnia wymagania na 50%, a produktu który po za nie wykracza na 100%, bo istotą jest ocena użyteczności, a nie ocena dodatkowych niepotrzebnych cech.

  Produkty przekraczające wymagania są zwykle bardziej kosztowne, bo posiadają cechy nieistotne dla użytkownika.

  Użyteczność produktu można wyrazić pierwiastekiem z iloczyn średniej ocen spełnienia każdego wymagania z procentem wymagań spełnionych w produkcie.

  Użyteczność produktu może być liczona również średnia ważoną przyjmując następujące wagi:

  • 9 – wymaganie bardzo istotne / krytyczne
  • 3 – wymaganie ważne
  • 1 – wymaganie mało ważne

You must be logged in to post a comment.