• Uczestnik Projektu

  Posted on November 3, 2013 by in Projektami

  Odpowiedzialności

  Uczestnik projektu jest osobą odpowiedzialną za aktywną realizację zadań projektu w uzgodnionym czasie przy ustalony zakresie wykonania oraz podejmowanie wszelki działań mających zabezpieczyć, tak określoną realizację.

  Do typowych obowiązków uczestnika projektu należy najczęściej:

  • realizacja prac związanych z zadaniami
  • zgłaszanie ewentualnych ryzyk i problemów prowadzących do nie wykonania zadania projektu lub jego niewłaściwej realizacji,
  • sygnalizowanie możliwych lub rzeczywistych przekroczeń budżetu projektu wykrytych się w trakcie realizacji zadań
  • sygnalizowanie możliwych opóźnień w realizacji zadań,
  • opracowywanie koncepcji i sposobów realizacji zadań,
  • planowanie działań uzupełniających niezbędnych dla realizacji zadań,
  • szacowania pracochłonność i terminów realizacji dla nowych zadań zgodnie z własną wiedzą ekspercką,
  • cykliczne raportowanie pracy wykonanej w zadaniu i pracy pozostałej do zakończenia realizacji zadań.

  Uczestnik projektu podlega pod kierownika projektu lub w przypadku bardzie rozbudowanych projektów z wydzielonymi zespołami zadaniowymi pod przydzielonego lidera projektu. Uczestnicy projektu wraz zkierownikiem projektu oraz liderami projektu tworzą zespół projektowy.

  Uprawnienia

  Typowe uprawnienia uczestnika projektu to:

  • szacowanie czasu realizacji zgodnie z własną wiedzą
  • proponowanie sposób realizacji zadań
  • wybór sposobów realizacji zadań zapewniających ich realizacje uzgodnionych terminach i zakresie wykonania
  • zgłaszanie ryzyk i problemów
  • inne uprawnienia nadane przez kierownika projektu lub lidera projektu

  Oczekiwane umiejętności

  Udział w projektach w zasadzie nie wymaga specyficznych predyspozycji po za posiadaniem wiedzy merytorycznej i umiejętnościami samoorganizacji ora współpracy w innymi osobami. Można wyróżnić pewien zestaw cech osobowy, które powodują większą efektywność osoby biorącej udział w realizacji projektu nie zależnie od osobistych preferencji kierującego projektem. Wobec osoby będące uczestnikiem projektu zwykle oczekuje się:

  • umiejętności merytorycznych, takich jak:
   • wiedza merytoryczna odpowiadająca tematyce realizowanych zadań
   • umiejętność szacowania czasów realizacji zadań
   • umiejętność stałe podnoszenia swoich kwalifikacji merytorycznych
  • umiejętność interpersonalne i cechy osobowe, takich jak:
   • umiejętność komunikowania ryzyk i problemów w trakcie realizacji zadań
   • umiejętność współpracy z innymi osobami i współuczestnictwa w realizacji zadań
   • umiejętność respektowania ustalonych zasad pracy
   • terminowość i sumienność
   • elastyczność w realizacji zadań

  Cechy przeciwstawne

  Od uczestników projektu i ich wzajemnej współpracy zależy rezultat projektu, by taka współpraca układała się dobrze osoby będące uczestnikami projektu zwykle nie powinny posiadać następujących cech:

  • brak wiedzy merytorycznej
  • nadmierna specjalizacja – brak elastyczności
  • skłonność do nadmiernego konkurowania z pozostałymi uczestnikami projektu
  • selektywność i indywidualizm w realizacji zadań brak współpracy z innymi uczestnikami projektu
  • skłonność do krytykanctwa i bezkompromisowość
  • brak otwartości na nowe rozwiązania
  • unikanie realizacji zadań trudnych
  • odkładanie realizacji zadań
  • nie zamykanie realizacji zadań
  • skłonność do zatrzymywania się na rozwiązywaniu problemów – “drążenie problemów”
  • nie komunikowanie zauważonych ryzyk i problemów
  • unikania komunikacji, przyjmowanie nie istniejących “założeń” w sposobie realizacji zadań
  • brak umiejętności szacowania możliwości na miarę wymagań – bezkrytyczne podejmowanie się “nierealistycznych” zadań

  Należy również wziąć po uwagę przy ocenie potencjalnego kandydata na uczestnika projektu, że występowanie pewnych konfliktogennych zachowań z jego strony jest również w dużym stopniu od kierownika projektu, który może z daną osobą skutecznie rozwiązywać konflikty lub sobie z nią nie radzić.

You must be logged in to post a comment.