• Typowe czynniki ryzyka dla przekroczenia czasu realizacji projektu

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  Najbardziej typowymi ryzykami związanych z przekroczeniem czasu realizacji projektu są:

  • niekompetencja zespołu projektowego
  • brak możliwości oszacowania czasu trwania zadań lub zbyt optymistyczne oszacowania
  • brak zaplanowania czasu na uzyskanie niezbędnych akceptacji i pozwoleń przez kierownika projektu
  • brak oszacowania możliwych opóźnień w projekcie i przygotowania zapasu czasu na ich usunięcie
  • brak planowanie działań korygujących dla opóźnień przez kierownika projektu
  • brak oszacowania dostępności uczestników projektu przez kierownika zasobów
  • niezbilansowana alokacja uczestników projektu w nakładających się w czasie zadaniach
  • brak uprawnień decyzyjnych kierownika projektu i niedostępność sponsora projektu
  • brak systematycznego raportowania zadań w projekcie i tym samym brak wiedzy o występowaniu opóźnień
  • brak zarządzania zmianami w harmonogramie projektu i jego niedostosowanie do bieżącej sytuacji
  • brak lub utrata motywacji uczestników projektu
  • brak zatwierdzania alokacji uczestników projektu przez kierownika zasobów

You must be logged in to post a comment.