• Testowanie oprogramowania

  Posted on November 4, 2013 by in Zmianami

  Testowanie oprogramowania jest elementem zarządzanie jakością w projekcie. Celem testowania oprogramowania jest wychwycenie błędów oprogramowania.

  Testy oprogramowania dzieli się ze względu na skalę:

  • testy jednostkowe – testy jednostek oprogramowania np. funkcji, procedur, klas lub modułów.
  • testy integracyjne – testy poszczególnych interfejsów pomiędzy jednostkami oprogramowania np. wywołanie funkcji z innej funkcji lub procedury, użycie klasy lub modułu. Celem testów jest sprawdzenie, czy jest zrealizowany kontrakt na interfejs.
  • testy systemowe – testy działania systemu, jako całości zbudowanej z funkcji, procedur, klas, modułów oraz interfejsów. Cele testów jest sprawdzenie działania wysokopoziomowych algortymów korzystających z wielu jednostek oprogramowania.
  • testy akceptacyjne – test działania całej aplikacji dla sprawdzenia jej zgodności ze specyfikacją wymagań. Celem testów jest szczegółowe sprawdzenie otrzymywanych wyników i zachowania aplikacji w poszczególnych przypadkach użycia.
  • testy użytkowe – test aplikacji wykonywane przez użytkowników lub testerów dla wychwycenie błędów i operacji zbyt trudnych, nieintuicyjnych lub za skomplikowanych. Celem testów jest zwiększenie wygody korzystania i ergonomii aplikacji, jak również lepsze pokierowanie iterakcją użytkownika z aplikacją, by miał lepsze wrażenie z korzystania z niej. Wykryte błędy prowadzą do przebudowy specyfikacji wymagań,przypadków użycia oraz napisania wielu jednostek oprogramowania od nowa.

You must be logged in to post a comment.