• Sponsor projektu

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  Sponsor projektu jest osobą decydującą o powołaniu, realizacji, zatrzymaniu lub zakończeniu projektu. Sponsor projektu jest odpowiedzialny za zapewnienie zasobów na realizację projektu oraz umożliwienie realizacji projektu przez kierownika projektu. Sponsor projektu powołuje kierownika projektu i nadaje mu uprawnienia w projekcie niezbędne do realizacji projektu oraz rozstrzyga decyzje, które nie mogą być podjęte przezkierownika projektu.

  Odpowiedzialności

  • wyznaczenie głównych celów projektu
   • zatwierdzanie zakresu projektu
  • zapewnienie środków i zasobów na realizację projektu
   • powoływanie członków zespołu projektowego
   • zatwierdzanie budżetu i czasu realizacji projektu
  • określenie odpowiedzialności i uprawnień kierownika projektu
  • podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących realizacji projektu
  • okresowa ocena postępu i dochodowości projektu
  • ocena istotności ryzyk w projekcie

  Uprawnienia

  Uprawnienia sponsora projektu nie są ograniczone w ramach projektu.

  Oczekiwane umiejętności

  Sponsor projektu powinien być osobą:

  • decyzyjną i zdolną do podejmowania ryzyka
  • umiejąca rozstrzygać spory i konflikty
  • systematyczną w kontroli postępu projektu
  • formułującą przejrzyste cele projektu
  • posiadającą umiejętności interpersonalne
  • zdolną do budowania zespołu i atmosfery współpracy
  • wartościująca koszty projektu potencjalnymi zyskami

You must be logged in to post a comment.