• Projekt budowy domu

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  Cel projektu budowy domu

  Cele projektu jest wybudowanie domu w czasie wynikającym z doboru technologii przy możliwie najniższym koszcie. Coraz częściej projekty budowy domu mają na celu zapewnienie niskich kosztów eksploatacji budynku, które głównie wynikają z dużego zużycia energii cieplnej lub elektrycznej.

  Zakres projektu budowy domu jest bardzo duży, a sam projekt składa się z wielu różnorodnych zadań, które nie są powtarzalne i wymagają wiedzy oraz umiejętności manualnych.

  Typowe etapy projektu budowy domu

  Określenie potrzeb użytkowniku domu

  1. Zebranie wymagań w zakresie domu
   1. Aktualne i planowane zapotrzebowanie na przestrzeń
   2. Funkcje użytkowe, rozrywkowo i wypoczynkowe domu
   3. Maksymalne kosztów utrzymania domu
   4. Ocieplenie i tanie źródła energii
  2. Zebranie wymagań w zakresie działki
   1. Lokalizacja i otoczenie
   2. Uzbrojenie terenu (dostępność instalacji wodnych, elektrycznych, gazowych, kanalizacyjnych)
   3. Ukształtowanie działki i warunki geologiczne (poziom wód gruntowych)
  3. Zbilansowanie wymagań estetycznych i użytkowych
  4. Zbilansowanie możliwości technicznych i finansowych

  Wyszukanie działki budowlanej

  1. Warunki dojazdu
  2. Walory rekreacyjne
  3. Uzbrojenie terenu
  4. Warunki zabudowy
  5. Ocena infrastruktury
  6. Plany zagospodarowania

  Zakup działki budowlanej

  1. Sprawdzenie hipoteki działki
  2. Sporządzenie umowy
  3. Realizacja transakcji

  Uzyskanie pozwolenia na budowę

  1. Przygotowanie projektu architektonicznego
   1. Określenie układu budynku i działki
   2. Zaplanowanie instalacji na projekcie
    1. Zaplanowanie instalacji elektrycznej
    2. Zaplanowanie instalacji wodnej
    3. Zaplanowanie instalacji gazowej
    4. Zaplanowanie instalacji grzewczej
    5. Zaplanowanie instalacji kanalizacyjnej
    6. Zaplanowanie instalacji wentylacyjnej
    7. Zaplanowanie instalacji kominowej
    8. Zaplanowanie instalacji antenowej
    9. Zaplanowanie instalacji sieci komputerowych
    10. Zaplanowanie instalacji domofonowej
  2. Zatwierdzenie projektu architektonicznego

  Podłączenie mediów na budowę

  1. Podłączenie prądu
  2. Podłączenie wody

  Budowa fundamenty i piwnice

  1. Zgromadzenie materiałów na fundamenty
  2. Wykonanie wykopu
  3. Usunięcie humusu
  4. Budowa szalunków
  5. Wykonanie zbrojenia
  6. Przygotowanie otworów na instalacje
  7. Wylanie fundamentów
  8. Dojrzewanie betonu
  9. Zdjęcie szalunków
  10. Izolacja fundamentów

  Budowa parteru

  1. Zgromadzenie materiałów na ściany i zaprawy
  2. Zgromadzenia materiałów izolacyjnych
  3. Budowa ścian i kominów
  4. Przygotowanie rusztowania stropu
  5. Wylanie i wymurowanie stropu
  6. Dojrzewanie betonu
  7. Zdjęcie szalunków

  Budowa piętra

  1. Zgromadzenie materiałów na ściany i zaprawy
  2. Zgromadzenia materiałów izolacyjnych
  3. Zbudowanie schodów i dźwigów
  4. Budowa ścian i kominów
  5. Przygotowanie rusztowania stropu
  6. Wylanie i wymurowanie stropu
  7. Dojrzewanie betonu
  8. Zdjęcie szalunków

  Zadaszenie

  1. Zgromadzenie materiałów na dach
  2. Przygotowanie kotw dachowych
  3. Przygotowanie zbrojenia
  4. Wykonanie szalunków
  5. Wykonanie wieńca na murach
  6. Wykonanie kominów
  7. Dojrzewanie betonu
  8. Zdjęcie szalunków
  9. Wykonanie wierzby dachowej
  10. Pokrycie dachu

  Podłączenie mediów do budynku

  1. Podłączenie prądu
  2. Podłączenie wody
  3. Podłączenie kanalizacji
  4. Podłączenie gazu
  5. Podłączenie telefonu
  6. Podłączenie internetu

You must be logged in to post a comment.