• Potrzeba użytkownika

  Posted on November 4, 2013 by in Zmianami

  Potrzeba użytkownika to częściowe lub pełne określenie rzeczywistych cech produktu wymaganych przez użytkownika. Potrzeba użytkownika jest najczęściej wyrażana w terminologii biznesowej znanej i stosowanej przez użytkownika. Zgłoszona potrzeba użytkownika po doprecyzowaniu może stanowić podstawę do ogólnego sformułowania wymagań funkcjonalnych na produkt.

  Rzeczywistą potrzebę użytkownika należy wyraźnie odróżnić od zachcianki użytkownika, która jest tym co jest uznawane przez użytkownika za niezbędne, a nie koniecznie spełnia jego potrzebę – zwykle bez zastanowienia wskutek np. aktualnej mody, oddziaływania reklamy, informacji w internecie, zapoznania się z podobnym produktem. Brak dobrego zrozumienia i poznania potrzeb użytkownika może powodować powstanie produktów niesatysfakcjonujących, których użyteczność jest niewielka wskutek niedopasowania.

  Typowe cechy komunikacji potrzeby

  Proces komunikacji potrzeby użytkownika jest często skomplikowany i wymaga dużego wysiłku zarówno po stronie użytkownika i dostawcy związanego z nawiązaniem pełnego porozumienia. Naturalną cechą procesu zgłaszania potrzeb użytkownika jest dialog mający na celu doprecyzowanie wszelkich pojęć i wypracowanie wspólnego rozumienia wymagań przez użytkownika i dostawcę.

  Proces komunikacji komplikuje się wtedy, gdy zgłaszana potrzeba użytkownika jest pewną propozycją produktu, który wcześniej nie istniała i wymaga wymyślenia koncepcji realizacji przez użytkownika i przekazania jej dostawcy w sposób zrozumiały. Proces komunikacji komplikuje się również, jeżeli terminologia używana przez użytkownika jest zupełnie rozbieżna z znaną dostawcy lub pozornie zbieżna, co prowadzi do niezrozumienia lub nieporozumienia. Proces komunikacji może również komplikować się, przez przyjmowanie przez użytkownika znajomości przez dostawcę pewnych założeń istniejących tylko w otoczeniu użytkownika i pomijanie wyjaśniania tych założeń, które wydają się oczywiste dla użytkownika, a nie są oczywiste dla dostawcy.

  Warto pamiętać, że potrzeba użytkownika jest często zgłaszana:

  • z założeniem pewnej lub całkowitej znajomości podstawowych założeń istniejących dla typowego produktu, które mogą być mniej lub bardziej znane przez dostawcę (np. użytkownik zakłada, że dostawca wie, jak o korzysta z produktu, jakie podstawowe funkcje produkt musi mieć – nic bardziej błędnego, ale takie założenia przyjmuje większość użytkowników)
  • z użyciem pewnej terminologii typowej dla danego produktu, która może być rozbieżnie rozumiana przez użytkownika i dostawcę (pewne pojęcia ogólnie stosowane są najczęściej spłaszczane do bardzo specyficznego znaczenia lub zupełnie odmiennego znaczenia niż ogólnie przyjęte – tak transformacja, wynika z tworzenia się subkultur stosujący mało przez siebie rozumiany slang)
  • w sposób pośredni, użytkownik wyraża jedną potrzebę oczekując realizacji drugiej potrzeby, która jest podobna do wyrażonej potrzeby (użytkownik upraszcza swoją potrzebę, ponieważ reszta realizacji “rozumie się sama przez siebie” i “nie ma sensu nikogo zanudzać” – wynika to ze skrótu myślowego polegającego na założeniu, że dostawca rozumie slang i wskazanie jednej cechy szczególnej pojęcia nie wymaga jego wyjaśniania)
  • w sposób niepełny, użytkownik wskazuje tylko pewne istotne cechy potrzeby pomijając inne istotne cechy zgłoszonej potrzeby (użytkownik skraca komunikację do tylko wybranych cech zapominając wymienić inne cechy np. ze względu na ich duża liczbę)
  • z pominięciem zgłoszenia innych istotnych potrzeb użytkownika, użytkownik zgłasza pewne potrzeby nie zgłaszając innych potrzeb zakładając oczywistość realizacji pozostałych nie zgłoszonych potrzeb przez dostawcę (użytkownik zakłada ten sam stan rozumienia przez dostawcę, takie założenie jest całkowicie błędne, dostawca nie jest, ani tą samą osoba co użytkownik, ani nie posiada podobnej wiedzy)
  • jako sugestia konkretnego rozwiązania dla istniejącego problemy użytkownika, który może być rozwiązany przez realizacją potrzeby użytkownika innym wariantem rozwiązania tego samego problemu przez dostawcę (użytkownik zakłada ostateczność wymyślonego przez siebie rozwiązania wskutek braku analizy innych alternatyw lub zawężenie myślenia wynikające z wykonywanych czynności)
  • z brakiem wskazania istotności zgłoszonej potrzeby względem innych potrzeb użytkownika (użytkownik może nie potrafić ustalić priorytetów realizacji swoich potrzeby)
  • w sposób mało precyzyjny wynikający z bieżącego stopnia identyfikacji i rozumienia nowej potrzeby przez samego użytkownika lub kompletności jego wizji (użytkownik posiada ograniczoną wiedzę na temat procesu i definiuje wskutek tego ograniczone lub nietrafne potrzeby)

  Przykłady potrzeb użytkownika

  Poniżej zostało zamieszczone parę przykładów zgłoszonych potrzeb użytkownika wraz z ich możliwym doprecyzowanie do formy wymagań funkcjonalnych.

  Potrzeba użytkownika Możliwe braki informacji Dialog użytkownika i dostawcy Wymagania funkcjonalne
  Chciałbym kupić dość tani samochód. Niejasne pojęcie ogólne “tani”. Możliwe pominiecie innych cech istotnych. Dostawca: Co oznacza dla pana “tani” samochód, w jakim przedziale cenowym może być samochód i czy po za ceną powinie spełniać inne wymagania?Użytkownik: Jego, cena nie powinna przekraczać 60000 PLN i powinien mieć możliwie największy bagażnik oraz spalać nie więcej niż 10 litrów / 100 kilometrów. Samochód powinien kosztować poniżej 60000 PLN i spalać poniżej 10 l/Km i mieć możliwie największy bagażnik.
  Chciałbym zakupić pralkę tej marki w kolorze czerwonym? Możliwe pominięcie innych cech istotnych. Propozycja użytkownika może być wstępną propozycją rozwiązania. Nie jest znany czas podjęcia decyzji, co do cechy. Dostawca: Na kiedy należy dostarczyć pralkę z tego modelu w kolorze czerwony?Użytkownik: Chciałbym kupić taką pralkę w ciągu dwóch tygodni.

  Dostawca: Dlaczego, wybrał Pan tę pralkę?

  Użytkownik: Pralka ma wymiar 60 cm i funkcję ekonomicznego prania podczas, którego zużywa 25% mniej wody niż inne pralki, co zmniejsza rachunki za wodę i prąd do jej ogrzania.

  Dostawca: Jeżeli pralka z tego modelu i w tym kolorze nie będzie dostępna w ciągu dwóch tygodni, czy zakupił by Pan pralkę w innym kolorze?

  Użytkownik: Nie ponieważ nie będzie pasowała do mojej czerwonej kuchni, chcę zakupić pralkę w tym kolorze.

  Dostawca: Będę miał dostępny za tydzień inny model pralki, który jest bardziej ekonomiczny i ma rozmiar 60cm i będzie on w czerwony kolorze. Czy był by Pan zainteresowany wyborem innego modelu?

  Użytkownik: Jeżeli będzie on w kolorze czerwony i miała wymiar 60cm i będzie ekonomiczna, to jestem zainteresowany takim zakupem.

  Pralka powinna być w kolorze czerwony, mieć rozmiar 60cm i zużywać mniej wody i prądu niż inne pralki. Pralkę należy dostarczyć nie później niż w ciągu dwóch tygodni.

You must be logged in to post a comment.