• Postęp projektu

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  Postęp projektu to miara zaawansowania projektu wyrażana zwyczajowo w procencie zrealizowanych do całości zadań projektu, zakresu projektu lub budżetu projektu.

  Mierzenie postępu projektu jest zależne po części od metody zarządzania projektem – projekty realizowane metodą klasyczną można mierzyć każdym rodzajem postęp, projekty realizowane metoda adaptacyjną są trudno mierzalne postępem zadań w projekcie i łatwiej zakresem projektu – zdania są definiowane na bieżąco, projekty prowadzone metodą ekstremalną są mierzalne określony na wstępie budżetem projektu i słabo realizacją celi głównych projektu – zadania i oczekiwany jest słabo znany.

  Mierzenie postępu projektu na podstawie zadań

  Najprostszą metoda mierzenia postępu projektu jest ocena poziomu realizacji zadań, możemy starać się zmierzyć dokładnie postęp projektu lub szacować zgrubnie, zwykle szacowanie zgrubne jest wystarczające, jeżeli w harmonogramie projektu nie ma zadań o bardzo znacznie różnych czasach realizacji zadań albo po prostu zbyt długi (można przyjąć, że zadanie nie może trwać dłużej niż dwa tygodnie – zadania o dłuższym czasie trwania są zwykle źle zaplanowane).

  Szacowanie zgrubne polega na przypisaniu do każdego zadania pewnego poziomu jego realizacji w zależności od statusu zaawansowania prac. Metoda dobrze się sprawdza do mierzenia postępów realizacji projektów wykonywanych na zewnątrz organizacji, gdzie nie jest dobrze znana ilość godzin wymaganych do przepracowania w zadaniach, ale są znane zadania do wykonania (np. na podstawie zaproponowane harmonogramu projektu przez dostawcę).

  Status zadania Procent zaawansowania
  Zadanie nie rozpoczęte 0%
  Zadanie rozpoczęte 20%
  Zadanie skończone (realizacja nie zweryfikowana) 80%
  Zadanie zweryfikowane 100%

  Mierzenie postępu projektu na podstawie zakresu projektu

  Tutaj wkrótce pojawi się treść.

  Mierzenie postępu projektu na podstawie budżetu projektu

  Tutaj wkrótce pojawi się treść.

You must be logged in to post a comment.