• Notatki z analizy wymagań

  Posted on November 3, 2013 by in Wymaganiami

  Notatki z analizy wymagań to zebrane informację w postaci zapisków, szkiców, rysunków, diagramów oraz nagrań ze spotkań z użytkownikami lub uczestnikami projektu. Notatki z analizy wymagań określają w całości lub częściowo zarys przypadków użycia, wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych.

  Jak wykonać dobre notatki

  Dobrze wykonane notatki z analizy wymagań powinny zawierać wszelkie informacje, wymagania, sugestie, doprecyzowania, ustalenia lub wskazania przekazane przez użytkownika w trakcie spotkania, w takie postaci, w jakie zostały przekazane (w trakcie przygotowania notatek informacje nie powinny być poddawane analizie lub tłumaczone z języka używanego przez klienta).

  W trakcie zbierania notatek z analizy wymagań niezbędne jest ustalenie stosowanej terminologii i jej rozumienia po stronie użytkownika – najlepszą metodą jest unikanie abstrakcyjnych lub skomplikowanych pojęć i używanie w miarę prostego języka, a przy konieczności używania skomplikowanych pojęć lub terminologii – każdorazowe precyzowanie ich znaczenia rozumianego przez użytkownika. Należy pamiętać, że przy spisywaniu notatek należy używać komunikatywnego “żywego języka”, którego przeciwieństwem jest “martwy język” trudny w odbiorze i zrozumienia.

  Przed zakończeniem zbierania notatek z analizy wymagań wszelkie informacje powinny zostać potwierdzone z użytkownikiem poprzez przedstawienie ich rozumienia przez analityka i następnie potwierdzenie tego rozumienia wspólnie z użytkownikiem. Dobrze zebrane notatki z analizy wymagań powinny zawierać treści zrozumiałe przez analityka i użytkownika w ten sam jednoznaczny sposób oraz ewentualnie wskazania obszarów, w których takie wzajemne zrozumienie nie nastąpiło lub nie mogło nastąpić w czasie spotkania z użytkownikiem.

You must be logged in to post a comment.