• Kierownik zasobów

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  Kierownik zasobów jest osobą odpowiedzialną za przydzielanie lub proponowanie osób do realizacji projektu.

  Odpowiedzialności

  • prowadzenie bazy kompetencji dostępnych osób na potrzeby kierowników projektu
   • utrzymywanie i udostępnianie informacji o dostępność osób dla wielu kierowników projektu
   • wycena kosztów osobowych dla kierowników projektu
  • określanie na podstawie wymagań kierownika projektu osób, które posiadają odpowiednie kompetencje i dysponują odpowiedni czasem na realizację projektu
  • rekrutacja osób do projektów, w przypadku braku osób o odpowiednich kompetencjach lub braku wystarczającej liczby osób posiadających czas na realizację projektu
  • przydzielanie osób z puli do zespołu projektowego
  • rozliczanie osób za wykonaną pracę na podstawie informacji przekazanych przez kierownika projektu
  • wymiana osób w zespole projektowym w trakcie projektu na żądanie kierownika projektu
  • dostosowanie puli osób do bieżących wymagań odnośnie kompetencji oraz planowanej pracochłonności projektów

You must be logged in to post a comment.