• Jakie są typowe metodologie zarządzania projektem?

  Posted on November 3, 2013 by in Zarządzania

  Dla zarządzania projektem są w zasadzie stosowane trzy rodzaje metodologii zarządzania:

  • klasyczna dla projektów określonych, co do zakresu i sposobu osiągnięcia rezultatów,
  • adaptacyjna dla projektów określonych, co do zakresu i nieokreślonych co do sposobu osiągnięcia rezultatów,
  • ekstremalna dla projektów nieokreślonych, co do zakresu i sposobu osiągnięcia rezultatów.

  Metodologią zarządzania projektów nazywa się również pewne ustalone systemy postępowania takie, jak: PMI, PRINCE, RUP, …

You must be logged in to post a comment.