Category Archives: Zmianami

 • Potrzeba użytkownika

  Posted on November 4, 2013 by in Zmianami

  Potrzeba użytkownika to częściowe lub pełne określenie rzeczywistych cech produktu wymaganych przez użytkownika. Potrzeba użytkownika jest najczęściej wyrażana w terminologii biznesowej znanej i stosowanej przez użytkownika. Zgłoszona potrzeba użytkownika po doprecyzowaniu może stanowić podstawę do ogólnego sformułowania wymagań funkcjonalnych na produkt. Rzeczywistą potrzebę użytkownika należy wyraźnie odróżnić od zachcianki użytkownika, która jest tym co jest uznawane przez użytkownika za niezbędne, a nie koniecznie spełnia jego potrzebę – […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Testowanie oprogramowania

  Posted on November 4, 2013 by in Zmianami

  Testowanie oprogramowania jest elementem zarządzanie jakością w projekcie. Celem testowania oprogramowania jest wychwycenie błędów oprogramowania. Testy oprogramowania dzieli się ze względu na skalę: testy jednostkowe – testy jednostek oprogramowania np. funkcji, procedur, klas lub modułów. testy integracyjne – testy poszczególnych interfejsów pomiędzy jednostkami oprogramowania np. wywołanie funkcji z innej funkcji lub procedury, użycie klasy lub modułu. Celem testów jest sprawdzenie, czy jest zrealizowany kontrakt na interfejs. testy systemowe – […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Zarządzanie zmianami

  Posted on November 3, 2013 by in Zmianami

  Zarządzanie zmianami jest dziedziną aktywności polegającą na wprowadzaniu zmian na poziomie organizacji ludzkich poprzez na poziomie zmiana zachowania na poziomie poszczególnych osób. Zarządzanie zmianami jest istotną umiejętnością pozwalającą w osiągnąć w biznesie lub działania poza biznesowych osiągnąć zamierzoną sytuację docelowa poprzez przeprowadzenie organizacji przez zmianę. Zarządzanie zmianami pojawia się wszędzie tam, gdzie w społecznych strukturach chcemy wprowadzić zmianę. Zarządzanie […]

  No Comments. Continue Reading...