Category Archives: Zarządzania

 • Zarządzanie projektami – często zadawane pytania

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami, Zarządzania

  Trzy główne ograniczenia w projekcie zakres, czas ibudżet. Dla projektu istnieją trzy główne ograniczenia projektowe takie, jak: zakres projektu – celem każdego projektu jest dostarczenie określonej wartości, czyli spełnienie potrzeb użytkownika poprzez zdefiniowanie wymagań, budżet projektu – na wykonanie każdego projektu są określone zasoby i materiały, czas realizacji projektu – osiągnięcie celów projektu przy dostępności środków na ich realizację wymaga określonego czasu. Główne ograniczenia […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Przykład przypadku użycia – Zarządzanie kontami bankowymi – Logowanie się

  Posted on November 3, 2013 by in Zarządzania

  Użytkownik w celu uzyskania do systemu loguje się system w przypadku poprawnej autoryzacji pozwala na zarządzanie kontem bankowym. W przypadku niepoprawnej autoryzacji system proponuje odzyskanie hasła lub kieruje do pomocy technicznej. Role biznesowe Użytkownik – dowolny użytkownik posiadający konto w systemie bankowym. Główny przepływ Wprowadzenie danych do zalogowania się Użytkownik wpisuje adres strony www – […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Koszt bezpośredni zadania

  Posted on November 3, 2013 by in Zarządzania

  Koszt bezpośredni zadania to taki koszt, który wynika z wykonywanego zakresu prac i jego poniesienie jest niezbędne dla wykonania określonej zadania projektu. Koszt bezpośredni zadania jest proporcjonalny do zakresu wykonywanej pracy w zadaniu projektu. Poniesienie kosztu bezpośredniego zadania może powodować powstanie kosztów pośrednich zadania wynikających ze zmian powodowanych realizacją zadania projektu. Przy wyznaczaniu koszt bezpośredniego należy pamiętać, że realizacja pracy może wiązać się z istnieniem kosztów ukrytych, który […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Jakie są typowe metodologie zarządzania projektem?

  Posted on November 3, 2013 by in Zarządzania

  Dla zarządzania projektem są w zasadzie stosowane trzy rodzaje metodologii zarządzania: klasyczna dla projektów określonych, co do zakresu i sposobu osiągnięcia rezultatów, adaptacyjna dla projektów określonych, co do zakresu i nieokreślonych co do sposobu osiągnięcia rezultatów, ekstremalna dla projektów nieokreślonych, co do zakresu i sposobu osiągnięcia rezultatów. Metodologią zarządzania projektów nazywa się również pewne ustalone systemy postępowania takie, jak: PMI, PRINCE, RUP, …

  No Comments. Continue Reading...
 • Metody Zarządzania Projektem

  Posted on November 3, 2013 by in Projektami, Zarządzania

  Krótkie wprowadzenie W zarządzaniu projektami stosuje się wiele metod prowadzących do osiągania rezultatów w zależności od tego, czy cele projektu są jasno określone, czy też nie. Przewidywalność osiągnięcia rezultatów jest odwrotnie proporcjonalna do poziomu zdefiniowana celów projektu. W praktyce każdy z projektów wymaga wykorzystania w większym lub mniejszym stopniu każdej z opisanych metod dla osiągnięcia celu. Pewne projekty będą wykazywały […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Post Image

  Witaj w Portalu Zarządzania

  Posted on November 3, 2013 by in Zarządzania

  “I hear and I forget. I see and I believe. I do and I understand.” – Confucius (551 BC – 479 BC) Portal zarządzania prezentuje informacje dotyczące rzeczywistych procesów zarządzania opracowane przez osoby posiadające praktyczne doświadczenie i zweryfikowaną wiedzęzdobyte udziałem w niebanalnych przedsięwzięciach biznesowych. W portalu zarządzania stawiamy na skuteczność i efektywność, a nie na […]

  1 Comment. Continue Reading...