Category Archives: Projektami

 • Proces biznesowy

  Posted on November 3, 2013 by in Projektami

  Proces biznesowy to zaplanowany przebieg działań mający na celu uzyskiwanie określonych rezultatów. Przebieg procesu jest najczęściej określany przez spisaną procedura biznesowa lub słowne ustalenia kierownictwa. Główne rodzaje procesów w firmie Procesy można sklasyfikować w trzy podstawowe rodzaje procesów: Procesy zarządzania, czyli procesu mające na celu formułowanie strategii i celów oraz kontrolowanie przebiegu procesów operacyjnych oraz pomocniczych. Procesy operacyjne, czyli mające na celu wykonywanie typowych działań […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Typowe czynniki ryzyka dla przekroczenia budżetu projektu

  Posted on November 3, 2013 by in Projektami

  Najbardziej typowymi ryzykami związanych z przekroczeniem budżetu projektu są: błędne i niekompletne oszacowanie bezpośrednich kosztów materiałowych błędne oszacowanie bezpośrednich kosztów zatrudnienia specjalistów w projekcie brak oszacowania kosztów pośrednich powstających na etapie realizacji projektu brak zatwierdzenia kosztów przez sponsora projektu duża wadliwość wykonania zadań przez uczestników projektu w zaplanowanym czasie brak systematycznego raportowania kosztów i tym samym brak wiedzy o poziomie wykorzystania budżetu […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Zarządzanie jakością w projekcie

  Posted on November 3, 2013 by in Projektami

  Zarządzanie jakością w projekcie to kontrola realizacji założonego zakresu projektu w założonym czasie i budżecie. Zarządzanie jakością w projekcie wiąże się z planowaniem metod wykrywania odchyleń o założonego planu bazowego dla czasu realizacji zadań i budżetu projektu, jak również z porównaniem założonych wymagań do wytworzonych na ich podstawie produktów w celu określenie występowania błędów. Cel zarządzania jakością w projekcie Celem zarządzania jakością w projekcie jest zredukowanie kosztów wdrażaniem poprawek dla usuwania błędów w produkcie. Taki cel można osiągnąć […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Jak negocjować pensję?

  Posted on November 3, 2013 by in Projektami

  Wprowadzenie Negocjowanie pensji zwykle nie jest zbyt skomplikowaną sprawą, jednak zwykle prowadzącą do poważnych konsekwencji finansowych w dłuższym okresie czasu dla pracownika i pracodawcy, dlatego należy pamiętać o paru istotnych okolicznościach: stroną w negocjacjach jest zarówno potencjalny pracownik i pracodawca pomiędzy stronami występuje równowaga pozycji negocjacyjnych wyznaczona podażą i popytem rynku pracy bieżąca sytuacja pracownika w niewielki stopniu determinuje jego […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Post Image

  Główne ograniczenia projektowe

  Posted on November 3, 2013 by in Projektami

  Krótka definicja Główne ograniczenia projektowe to: budżet projektu, czyli środki przeznaczone na realizację celi projektu czas na realizację projektu, czyli w jakim czasie należy osiągnąć cele projektu zakres projektu, czyli jakie cele trzeba osiągnąć w zakładanym budżecie i czasie Wypadkową realizacji tych wszystkich ograniczeń jest jakość realizacji projektu. Kierownik projektu odpowiada za ciągłe monitorowania realizacji projektu w kontekście tych trzech ograniczeń. Kierownik projektukażdorazowo w przypadku ryzyka powstania odchyleń od […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Co to jest ścieżka krytyczna?

  Posted on November 3, 2013 by in Projektami

  Ścieżka krytyczna to taka sekwencja zadań w projekcie, której czas wykonania z pewną tolerancją jest najdłuższy w projekcie. Każdy projekt może zawierać jedną lub więcej ścieżek krytycznych, które wyznaczają czas realizacji projektu. Podczas realizacji projektu ścieżki krytyczne ulegają zmianom, w wyniku wcześniejsze realizacji zadań lub co częściej się może zdarzać w wyniku opóźnienia zadań, które wydawał się nie mieć wpływu na czas realizacji projektu.

  No Comments. Continue Reading...
 • Co to są trzy główne ograniczenia w projekcie?

  Posted on November 3, 2013 by in Projektami

  Trzy główne ograniczenia w projekcie zakres, czas ibudżet. Dla projektu istnieją trzy główne ograniczenia projektowe takie, jak: zakres projektu – celem każdego projektu jest dostarczenie określonej wartości, czyli spełnienie potrzeb użytkownika poprzez zdefiniowanie wymagań, budżet projektu – na wykonanie każdego projektu są określone zasoby i materiały, czas realizacji projektu – osiągnięcie celów projektu przy dostępności środków na ich realizację wymaga określonego czasu. Główne ograniczenia […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Biała lista dokonań w projekcie

  Posted on November 3, 2013 by in Projektami

  Biała lista dokonań w projekcie jest instrumentem nagradzania uczestników projektu, którzy systematycznie wywiązują się ze swoich kompetencji lub stosują się do zasad określonych przez kierownika projektu. Na liście są zamieszczane wszelkie istotne zdarzenia systematycznego stosowania się do zasad obowiązujących w projekcie. Przeciwieństwem białej listy dokonań w projekcie jest Czarna lista dokonań w projekcie. Zdarzenia umieszczane na białej i czarnej liście dokonań powinny być sprawiedliwie zbilansowane, […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Czarna lista dokonań w projekcie

  Posted on November 3, 2013 by in Projektami

  Czarna lista dokonań w projekcie jest instrumentem karania uczestników projektu, którzy systematycznie nie wywiązują się ze swoich kompetencji lub przekraczają zasady określone przez kierownika projektu. Na liście są zamieszczane wszelkie istotne przekroczenia obowiązujących zasad w projekcie. Przeciwieństwem czarnej listy dokonań w projekcie jest biała lista dokonań w projekcie. Zdarzenia umieszczane na białej i czarnej liście dokonań powinny być sprawiedliwie zbilansowane, co oznacza nagradzanie za istotne […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Szablony Typowych Projektów

  Posted on November 3, 2013 by in Projektami

  Zarządzanie projektami o tej samej tematyce jest podobne, dlatego warto jest wykorzystać efektywne i optymalne schematy postępowania prowadzące do skutku. Niektóre szablony poniżej zostały podane ilustracyjnie dla pokazania, że wiele typowych działań podejmowanych również w życiu prywatnym ma charakter projektów. Zaprezentowane szablony mniejszych projektów mogą być łączone w sekwencje działań tworzące większe projekty. Projekt przygotowania planu […]

  No Comments. Continue Reading...