Category Archives: MediaWiki

 • Ryzyko inwestycyjne

  Posted on November 4, 2013 by in MediaWiki

  Ryzyko inwestycyjne to niepewność osiągnięcia oczekiwanej rentowności inwestycji. Właściwe oszacowanie całkowitego ryzyka inwestycyjnego jest niezbędne dla oceny wykonalności inwestycji. Na ryzyko inwestycyjne składa się wiele czynników, które pośrednio lub bezpośrednio przesądzają o osiągnięcia określonej rentowność inwestycji. W zależności od tego czy inwestycja ma charakter rzeczowy, niematerialny lub finansowy inne czynniki ryzyka inwestycyjnego odgrywają większą lub mniejszą rolę w kształtowaniu rentowność inwestycji. Rodzaje ryzyka inwestycyjnego Ryzyko rynkowe Ryzyko rynkowe jest ryzyko związane […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Analiza SWOT

  Posted on November 4, 2013 by in MediaWiki

  Analiza SWOT to analiza czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na przewagę konkurencyjną organizacji lub jej określony proces, produkt lub usługę. Akronim pochodzi od angielskich słów opisujących czynniki wewnętrzne strengths (mocne strony) i weaknesses (słabe strony) oraz opisujących czynniki zewnętrzne opportunities (szanse), threats (zagrożenia). Czynniki wewnętrzne to wszelkie istniejące w firmie mocne i słabe strony kształtujące przewagę konkurencyjną. Czynniki zewnętrzne to […]

  No Comments. Continue Reading...
 • ANTLR Syntax

  Posted on November 4, 2013 by in MediaWiki

  Basic syntax Basic syntax of ANTLR grammar language Syntax Description T Token r Rule r1 : (ra | rb)* ; Rule 1 is repeat of zero-or-more rule A and rule B ‘<string>’ String sequence {<action>} Program action {<predicate>}? Semantic predicate – external interpreting received tokens (like if identifier is variable or nor). {<gated predicate>}?=> (<subrule>)=> Syntactic […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Inflacja pieniądza

  Posted on November 3, 2013 by in MediaWiki

  Inflacja pieniądza to zmiana wartości pieniądza w czasie wskutek spadku jego wartości (siły nabywczej). Spadek wartości pieniądza wynika z zasad funkcjonowania bankowości odsetkowej oraz banku centralnego.Inflacja na niewielkim poziomie w gospodarce rynkowej jest niezbędna dla zachowania koniunktury gospodarczej nadmierna inflacja prowadzi do kryzysu gospodarczego. Inflacja pieniądza jest przeciwieństwem deflacji pieniądza kiery pieniądz zyskuje na wartości i staje się drogi, które jest zjawiskiem skrajnie niekorzystny powodującym głęboki kryzys […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Użytkownik WikiSysop

  Posted on November 3, 2013 by in MediaWiki

  Jak się ze mną skontaktować Utwórz swoje konto z menu na górze create user i podaj swojego e-mail-a. Zaloguj się z menu na górze log in Klinij na ten link [1] Administracja Jak zainstalować MediaWiki 1.7.1 na Windows XP? Jak zainstalować MediaWiki 1.9.2 na Windows XP? Jak przetestować smtp [2]? Pozycja portalu w google Analiza zawartości strony Odnośniki Zgłaszanie błędów […]

  No Comments. Continue Reading...
 • How to setup working SMTP in phpBB 3 with use GMail, PHP 5 and ISS 5

  Posted on November 3, 2013 by in MediaWiki

  Tested over PHP 5.2.6 GMail phpBB 3.0.1 ISS 5.1 (Windows XP) Prerequisites You was installed mySQL 5.x+, PHP 5.x+, phpBB 3.+, IIS 5.1. PHP 5.x+ could be installed from *.zip to i.e . ‘c:\php’ – it make less mess in operating system. You was configure PHP php-cgi.exe (not php5isapi.dll as ISAPI is not working with openssl!) on […]

  No Comments. Continue Reading...
 • MediaWiki Sidebar

  Posted on November 3, 2013 by in MediaWiki

  navigation mainpage|mainpage recentchanges-url|recentchanges randompage-url|randompage nowości Special:Newpages|Nowe strony Special:Newimages|Nowe pliki Special:Allpages|Wszystkie strony popularne Special:Wantedpages|Potrzebne strony Special:Wantedcategories|Potrzebne kategorie Special:Mostlinked|Najczęściej linkowane Special:Popularpages|Popularne strony Special:Mostrevisions|Najczeście edytowane na skróty Special:Prefixindex|Szukaj po nazwie strony Special:Categories|Kategorie Special:Uncategorizedpages|Strony bez kategorii Special:Longpages|Długie strony

  No Comments. Continue Reading...