Author Archives: admin

 • ANTLR Syntax

  Posted on November 4, 2013 by in MediaWiki

  Basic syntax Basic syntax of ANTLR grammar language Syntax Description T Token r Rule r1 : (ra | rb)* ; Rule 1 is repeat of zero-or-more rule A and rule B ‘<string>’ String sequence {<action>} Program action {<predicate>}? Semantic predicate – external interpreting received tokens (like if identifier is variable or nor). {<gated predicate>}?=> (<subrule>)=> Syntactic […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Kierownik zasobów

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  Kierownik zasobów jest osobą odpowiedzialną za przydzielanie lub proponowanie osób do realizacji projektu. Odpowiedzialności prowadzenie bazy kompetencji dostępnych osób na potrzeby kierowników projektu utrzymywanie i udostępnianie informacji o dostępność osób dla wielu kierowników projektu wycena kosztów osobowych dla kierowników projektu określanie na podstawie wymagań kierownika projektu osób, które posiadają odpowiednie kompetencje i dysponują odpowiedni czasem na realizację projektu rekrutacja osób do projektów, […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Testowanie oprogramowania

  Posted on November 4, 2013 by in Zmianami

  Testowanie oprogramowania jest elementem zarządzanie jakością w projekcie. Celem testowania oprogramowania jest wychwycenie błędów oprogramowania. Testy oprogramowania dzieli się ze względu na skalę: testy jednostkowe – testy jednostek oprogramowania np. funkcji, procedur, klas lub modułów. testy integracyjne – testy poszczególnych interfejsów pomiędzy jednostkami oprogramowania np. wywołanie funkcji z innej funkcji lub procedury, użycie klasy lub modułu. Celem testów jest sprawdzenie, czy jest zrealizowany kontrakt na interfejs. testy systemowe – […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Zarządzanie projektami – często zadawane pytania

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami, Zarządzania

  Trzy główne ograniczenia w projekcie zakres, czas ibudżet. Dla projektu istnieją trzy główne ograniczenia projektowe takie, jak: zakres projektu – celem każdego projektu jest dostarczenie określonej wartości, czyli spełnienie potrzeb użytkownika poprzez zdefiniowanie wymagań, budżet projektu – na wykonanie każdego projektu są określone zasoby i materiały, czas realizacji projektu – osiągnięcie celów projektu przy dostępności środków na ich realizację wymaga określonego czasu. Główne ograniczenia […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Typowe czynniki ryzyka dla przekroczenia czasu realizacji projektu

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  Najbardziej typowymi ryzykami związanych z przekroczeniem czasu realizacji projektu są: niekompetencja zespołu projektowego brak możliwości oszacowania czasu trwania zadań lub zbyt optymistyczne oszacowania brak zaplanowania czasu na uzyskanie niezbędnych akceptacji i pozwoleń przez kierownika projektu brak oszacowania możliwych opóźnień w projekcie i przygotowania zapasu czasu na ich usunięcie brak planowanie działań korygujących dla opóźnień przez kierownika projektu brak oszacowania dostępności uczestników projektu przez kierownika zasobów niezbilansowana alokacja uczestników projektu w nakładających […]

  No Comments. Continue Reading...
 • How to unlock Android “after too many pattern attempts” with airplane mode switch on?

  Posted on November 4, 2013 by in Produktu

  To do it you need to bring network connection back and enter email account name with password. That is not need programmer knowledge but need some patient and lucky. Unlock is only possible if is enabled debugging on your android phone, tablet or other device – whatever is it free to try. This method is […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Jak wykorzystać szablony do wklejania powtarzającego się tekstu na wielu stronach?

  Posted on November 4, 2013 by in Wymaganiami

  Jeżeli, chcemy na podstawie szablonu wygenerować treść strony, w taki sposób by wywołanie szablonu została w całośc zastąpione treścią szablon to zamiast wywołania szablon {{Nazwa Szablonu}} wskazujemy w szablonie polecenie podstawienia treści szablonu {{subst:Nazwa Szablonu}}. Operacja podstawienia treści jest jednorazowa po zapisaniu strony wywołanie {{subst:Nazwa Szablonu}} zostanie zastąpione tekstem wygenerowanym z szablonu.

  No Comments. Continue Reading...
 • Zespół projektowy

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  Zespół projektowy to grupa osób biorąca aktywny udział w realizacji projekt. W skład zespołu projektowego wchodzą: Sponsor projektu, czyli osoba incjująca projekt swoją potrzebą biznesową i finansująca jego realizację Kierownik projektu, czyli osoba planująca projekt i zarządzająca projektem Liderzy projektu, czyli osoby kierujące realizacją grupy zadań projektu wyłonione przez kierownika projektu w podzespołach projektowych Uczestnicy projektu, czyli osoby realizujące zadania w projekcie

  No Comments. Continue Reading...
 • Forum dyskusyjne

  Posted on November 4, 2013 by in Forum

  Zapraszamy do nawiązywania kontaktów i współpracy ze społecznością portalu na forum dyskusyjnym. To jest dobre miejsce na wymianę poglądów, publikowanie oferty, autoreklamę, autoprezentację mieszczącą w zakresie tematyki Portalu Zarządzania. Forum jest podzielone na sekcje dla: zadawania pytań ekspertom – potrzebujesz porady zapytaj uzyskasz odpowiedź wymiany informacji przez społeczności portalu i publikowanie wszelkiego rodzaju reklamy i autoreklamy luźne dyskusje na temat treści […]

  No Comments. Continue Reading...
 • Przez co jest określony zakres projektu?

  Posted on November 4, 2013 by in Projektami

  Zakres projektu jest określony poprzez cele projektu wyznaczone przez sponsora projektu lub uzgodnione ze sponsorem projektu, które wskazują oczekiwany rezultat projektu. Dla określenia celów projektu często jest przeprowadzania analiza wymagań mająca na celu określenie potrzeb klienta, a następnie na ich podstawie zdefiniowania wymagań klienta. Dla określenia zakresu projektu definiuje się kilka celi głównych projektu oraz wiele wynikających z nich celi cząstkowych projektu. Niezależnie od wielkości projektu należy pamiętać, że liczba celi głównych projektu nie powinna […]

  No Comments. Continue Reading...